Zarząd Garwolińskiego Klubu Sportowego „WILGA” w Garwolinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu

ZAPROSZENIE Zarząd Garwolińskiego Klubu Sportowego „WILGA” w Garwolinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu w dniu 2 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 /I termin/, 15:15 /II termin/, które odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku klubu przy ulicy Sportowej 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad. 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 5. Sprawozdanie z działalności Klubu za…

23/05/2024
Czytaj dalej >>