GKS WILGA GARWOLIN – WALNE SPRAWOZDAWCZE 27.06.2020

ZAPROSZENIE

 

 

Zarząd Garwolińskiego Klubu Sportowego „WILGA” w Garwolinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu w dniu 27 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 /I termin/, 16.15 /II termin/, które odbędzie się w sali konferencyjnej budynku klubowego przy ul. Sportowej 34 w Garwolinie.

 

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Klubu za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie merytoryczno-organizacyjne
 7. Sprawozdanie finansowe
 8. Sprawozdanie z działalności sekcji Klubu Wilga Garwolin za 2019 rok.
 9. Przedstawienie planu budżetu na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .
 11. Dyskusja
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podejmowanie uchwał.
 13. Zakończenie Zebrania

Prezes

GKS WILGA Garwolin

Waldemar Mrugała