WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 25.05.2019 r.

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Garwolińskiego Klubu Sportowego „WILGA” w Garwolinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu w dniu 25 maja 2019 r. o godz. 15.00 /I termin/, 15.15 /II termin/, które odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku klubu przy ulicy Sportowej 34.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Wyborczej, Uchwał i Wniosków i Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie z działalności Klubu za 2018 rok.
 6. sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2018 rok
 7. sprawozdanie finansowe
 8. sprawozdanie z działalności sekcji Klubu Wilga Garwolin za 2018 rok.
 9. przedstawienie planu budżetu na 2019 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2018 rok i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Zgłaszanie Komisji Wyborczej kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
 12. Wybory Zarządu Klubu i komisji Rewizyjnej
 13. Dyskusja
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podejmowanie uchwał.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 16. Zakończenie Zebrania

Prezes

GKS WILGA Garwolin

 

Waldemar Mrugała