Zarząd Garwolińskiego Klubu Sportowego „WILGA” w Garwolinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu

ZAPROSZENIE

Zarząd Garwolińskiego Klubu Sportowego „WILGA” w Garwolinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu w dniu 2 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 /I termin/, 15:15 /II termin/, które odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku klubu przy ulicy Sportowej 34.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Klubu za 2023 rok.
a. sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2023 rok
b. sprawozdanie finansowe
c. sprawozdanie z działalności sekcji Klubu Wilga Garwolin za 2023 rok.
d. przedstawienie planu budżetu na 2024 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2023 rok
7. Dyskusja
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podejmowanie uchwał.
9. Zakończenie Zebrania
Prezes
GKS WILGA Garwolin

Waldemar Mrugała