Zarząd Garwolińskiego Klubu Sportowego „WILGA” w Garwolinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu w dniu 19 czerwca 2023 r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Garwolińskiego Klubu Sportowego „WILGA” w Garwolinie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 19.00 /I termin/, 19.15 /II termin/, które odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku klubu przy ulicy Sportowej 34.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Wyborczej, Uchwał i Wniosków i Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Klubu za 2022 rok.
a. sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2022 rok
b. sprawozdanie finansowe
c. sprawozdanie z działalności sekcji Klubu Wilga Garwolin za 2022 rok.
d. przedstawienie planu budżetu na 2023 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2022 rok i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
7. Zgłaszanie Komisji Wyborczej kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
8. Wybory Zarządu Klubu i komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podejmowanie uchwał.
11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
12. Zakończenie Zebrania
Prezes
GKS WILGA Garwolin

Waldemar Mrugała